het Katholiek Vlaams Onderwijs

Met deze nieuwe huisstijl willen wij een dynamische identiteit neerzetten. Een visuele identiteit die ruim is, die de mogelijkheid biedt tot uitbreiding, die aanpasbaar is doorheen de jaren, die kan groeien. Een open, dynamisch ontwerp dat de meerdere functies van de overkoepelende vzw KVO en de samenhang daarvan kan illustreren,“dat wij gelijk zijn in onze verschillen.” Een visuele identiteit die de nadruk legt op een positieve ingesteldheid: een lach op het gezicht van elk kind of jong volwassene, en liefst elke dag. Een identiteit die de kwaliteit en degelijkheid van het onderwijs communiceert, alsook diens zorgzaamheid, respect en traditionele waarden. Een identiteit die eerlijk en helder is, leesbaar voor iedereen. Een positieve ingesteldheid, een lach op het gezicht van elk kind, en liefst elke dag.

In Lke's webshop: BOOKS: Jef Van Oevelen

NU verkrijgbaar in onze webshop. GET YOUR COPY HERE.

Social content in architecture


Format: 24,5 cm x 24,5 cm or 9.5 in x 9.5 in
Type: hard cover + 200 illustrations
Language: English / Dutch
ISBN: 978-90-5856-490-0

Architect Jef Van Oevelen (°1955) studeerde in 1979 af aan het toenmalig Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw (Antwerpen). Zijn stage en samenwerking met de (bijna) legendarische Antwerpse avant-garde architect Georges Baines was tekenend voor zijn visie en filosofie. Voor Jef van Oevelen gaat architectuur om veel meer dan het oplossen van een bouwkundige puzzel. Het gaat om het materialiseren van doelstellingen en waarden binnen een historische, culturele, sociologische, politieke en economische realiteit. Alleen door haar juist te contextualiseren en door een oprecht en authentiek materiaalgebruik kan men tot een eerlijke en respectvolle architectuur komen. Vanuit die principes werkt hij sinds 1987 met zijn eigen bureau aan een persoonlijk oeuvre, met kleine verbouwingen en een groot aantal privé woningen. Deelnames aan verschillende wedstrijden zorgden daarnaast voor onderzoek, inzicht en vertrouwdheid met grootschaliger projecten. Dit resulteert vandaag in opdrachten zoals scholen, bedrijfsgebouwen, bibliotheken, cultuurcentra en vooral (sociale) woningprojecten.
Prijs €50 inclusief 6% btw exclusief verzendingskosten.

For Belgian architect Jef Van Oevelen (b. 1955) architecture is more than merely solving a technical puzzle or playing with volumes. Architecture is about materializing goals and values within a historical, sociological, political and economic reality. His internship and co-operation with the legendary Antwerp avant-garde architect Georges Baines was pivotal in the development of this vision and philosophy. Only by contextualizing architecture correctly and by respecting materials, people, possibilities and boundaries one can achieve authenticity and sincerity. From these principles, he has been working since 1987. Next to designing smaller projects and renovating private houses, participation in various competitions also made him familiar with large-scale projects. Something that has already resulted in contracts for schools, office buildings, libraries, cultural institutions and above all many public and social housing projects.