Katholiek Vlaams Onderwijs

 

Met dit nieuwe logo willen wij een dynamische identiteit neerzetten. Een visuele identiteit die ruim is, die de mogelijkheid biedt tot uitbreiding, die aanpasbaar is doorheen de jaren, die kan groeien. Een open, dynamisch ontwerp dat de meerdere functies van de overkoepelende vzw KVO en de samenhang daarvan kan illustreren,“dat wij gelijk zijn in onze verschillen.” Een visuele identiteit die de nadruk legt op een positieve ingesteldheid: een lach op het gezicht van elk kind of jong volwassene, en liefst elke dag. Een identiteit die de kwaliteit en degelijkheid van het onderwijs communiceert, alsook diens zorgzaamheid, respect en traditionele waarden. Een identiteit die eerlijk en helder is, leesbaar voor iedereen. Een positieve ingesteldheid, een lach op het gezicht van elk kind, en liefst elke dag.